Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3260. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev osnutka ureditvenega načrta Cesta svobode center v Brežicah, stran 5131.

Na podlagi 36., 37., 38. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 40. ter 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/95) je župan Občine Brežice dne 16. 9. 19987 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev osnutka ureditvenega načrta Cesta svobode center v Brežicah
1. člen
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek UN Cesta svobode center (v nadaljevanju: UN CSV), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško d.o.o. v septembru 1998.
Javna razgrnitev se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja še naslednjih 30 koledarskih dni.
2. člen
Osnutek UN CSV bo javno razgrnjen v prostorih krajevnih skupnostih: Zakot–Bukošek–Trnje in Brežice ter na Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice (Cesta prvih borcev 18 – podstrešje).
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice organiziral javno obravnavo osnutka UN CSV in o tem obvestil občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb ali pa jih pismeno posredujejo Zavodu za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Rok za pripombe in predloge poteče osem dni po zaključku javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-11/97
Brežice, dne 16. septembra 1998.
Župan
Občine Brežice
Jože Avšič l. r.

AAA Zlata odličnost