Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3252. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino, stran 5121.

Na podlagi 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 60/92) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E N A V O D I L A
o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino
1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 8/93, 19/93, 11/96, 11/97, 23/97, 13/98 in 26/98) se v 21. točki pod I.B. in II.B. SPREMEMBE V ČETRTLETJU za odstavek, ki se začne z besedami “Vrstica 2: obveznik prikaže celotno vrednost blaga izvoženega/uvoženega po carinskih deklaracijah ...” doda nov odstavek, ki glasi:
“Poročevalec, ki izvaža kot posrednik v svojem imenu za tuj račun, je dolžan vrednost izvoženega/uvoženega blaga iz vrstice 2 specificirati po matičnih številkah naročnikov izvoza/uvoza, če so naročniki vpisani na izvoznem/uvoznem ECL v polju 2/8.”
2
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z besedami “Vrstica 4: obveznik prikaže vsa plačila za blago ...” doda nov odstavek, ki glasi:
“Poročevalec je dolžan vrednost prejetih/danih plačil za blago iz vrstice 4 specificirati po vrsti plačila na a. plačila prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450), b. plačila na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c. plačila v devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana direktno s strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”
3
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z besedami “Vrstica 6: obveznik vključi vrednost vseh plačil prejetih in plačanih nerezidentu za opravljene storitve ...” doda nov odstavek, ki glasi:
“Poročevalec je dolžan vrednost prejetih/danih plačil za storitve iz vrstice 6 specificirati po vrsti plačila na a. plačila prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450), b. plačila na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c. plačila v devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana direktno s strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”
4
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z besedami “Vrstica 18: obveznik poroča o vzpostavitvi terjatev/obveznosti na osnovi danih/prejetih avansov ...” doda nov odstavek, ki glasi:
“Poročevalec je dolžan vrednost danih/prejetih avansov za blago iz vrstice 18 specificirati po vrsti plačila na a. plačila prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450), b. plačila na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c. plačila v devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana direktno s strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”
5
V isti točki navodila se za odstavek, ki se začne z besedami “Vrstica 19: obveznih poroča o vzpostavitvi terjatev/obveznosti na osnovi danih/prejetih avansov ...” doda nov odstavek, ki glasi:
“Poročevalec je dolžan vrednost danih/prejetih avansov za storitve iz vrstice 19 specificirati po vrsti plačila na a. plačila prejeta/dana prek domačih bank (obr. 743/1450), b. plačila na/iz devizni(ega) račun(a) v tujini (poročilo C), c. plačila v devizni gotovini pri/iz blagajne in d. plačila dana direktno s strani tujega kreditodajalca tujim dobaviteljem.”
6
To navodilo začne veljati dne 30. 9. 1998 in se uporablja za poročanje na obrazcih SKV za podatke o kratkoročnih komercialnih terjatvah in obveznostih do tujine od tretjega četrtletja 1998 naprej.
Št. 28.70-1303/98
Ljubljana, dne 29. septembra 1998.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti