Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3242. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 1998, stran 5021.

Na podlagi 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 1998
1. člen
S to odredbo se določi višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah, ki znaša:
----------------------------------------------------------------
Melioracijsko območje        Višina nadomestila na hektar
                               SIT
----------------------------------------------------------------
Lozice                            309
Manče-Podnanos                       3.653
Slap I.                          6.000
Slap II.                          3.924
Log-Zemono                         3.875
Lozice                           5.639
Vipavski Križ-Male Žablje                 4.751
Dolenje-Ustje                       3.788
Lokavško polje                       5.004
Vrtovin                          6.000
Brje-Žablje                        4.841
Selo-Batuje                        4.575
Log-Zemono III.                      6.000
Ajdovsko polje III.                    6.000
Lokavec III.                        5.991
Šempas                           5.344
Šempaske gmajne                      6.000
Črniče                           6.000
Dolenje                          6.000
Lepenje                          6.000
Podvogrsko                         2.872
Pod Lokami                         5.685
Prvačina I.                        5.820
Prvačina II.                        6.000
Bukovica                          6.000
Okroglica I. in II.                    5.609
Renški Podkraj                       6.000
Merljaki                          6.000
Vrtoče                           6.000
Renče                           4.386
Orehovlje-Bilje                      4.709
Dornberk                          6.000
Kobate                           6.000
Ajševica-Šmihel                      6.000
Log                            6.000
Kozarica-Virje I. in II.                  2.000
Kokoriči                          2.000
Kokoriči II.                        2.000
Virje-Vučja vas                      2.000
Cezanjevci I. in II.                    2.000
Ob Turji-Berkovci                     2.000
Bolehnečici                        2.000
Logarevci                         2.000
Dobrovnik-Strehovci                    2.000
Pince                           2.000
Lendava                          2.000
Gabrje-Lakoš                        2.000
Ujret I. in II.                      2.000
Kasalaš                          2.000
Mostje                           2.000
Borošnjak                         2.000
Trimlinski pašnik                     2.000
Benica-Korung                       2.000
Margaš                           2.000
Ob Kopici                         2.000
Zatak                           2.000
Pince-pašnik                        2.000
Riganovec                         2.000
Kovečeš                          2.000
Kamovci                          2.000
Kamovci II.                        2.000
Ob Bukovici                        2.000
Ginjevec-Radmožanci-Nedelica                2.000
Radmožanci                         2.000
Mostje II.                         2.000
Dobrovnik I. in II.                    2.000
Linica                           2.000
Korong                           2.000
Benica-Ritaš                        2.000
Kasalaš II.                        2.000
Slaptinci                         2.000
Lomanoše                          2.000
Plitvica                          2.000
Boračeva-Črešnjevci                    2.000
Selišči-Kupetinci                     2.000
Žihlava-Biserjane                     2.000
Biserjane-Grabonoš                     2.000
Grabonoš-Sp. Ivanjci                    2.000
Sp. Ščavnica II.                      2.000
Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica                  2.000
Sp. Ščavnica-Lešane                    2.000
Gajevci (namakalni)                    7.459
Formin (namakalni)                     7.337
Velika Krka (k.o. Šalovci)                 2.000
Velika Krka (k.o. Krplivnik)                2.000
Velika Krka (k.o. Hodoš)                  2.000
Velika Krka (k.o. Markovci)                2.000
Velika Krka (k.o. Domanjševci)               2.000
Velika Krka (k.o. Peskovci)                2.000
Velika Krka (k.o. Križevci)                2.000
Velika Krka (k.o. Dolenci)                 2.000
Moravske Toplice                      2.000
Noršinci                          2.000
Nemčavci                          2.000
Polana                           2.000
Vadarci                          2.000
Bodonci                          2.000
Zenkovci-Topolovci                     2.000
Beznovci                          2.000
Predanovci                         2.000
Strukovci                         2.000
Puiževci                          2.000
Brezovci                          2.000
Gorica-Puconci (k.o. Puconci)               2.000
Gorica (k.o. Gorica)                    2.000
Cankova-Tišina (k.o. Topolovci)              2.000
Cankova-Tišina (k.o. Domajinci)              2.000
Cankova-Tišina (k.o. Cankova)               2.000
Cankova-Tišina (k.o. Cankova)               2.000
Gerlinci-Fikšinci (k.o. Gerlinci)             2.000
Gerlinci-Fikšinci (k.o. Sveti Jurij)            2.000
Gerlinci-Fikšinci (k.o. Fikšinci)             2.000
Gerlinci-Fikšinci (k.o. Kramarovci)            2.000
Tešanovci                         2.000
Nemčavci                          2.000
Gančki pašnik                       2.000
Muzge-Rakičan                       2.000
Beltinci-Hrenovica                     2.000
Martjanci-Cobaričečka                   2.000
Berek                           2.000
Lemerje                          2.000
Motvarjevci-Kobilje                    2.000
Martjanci-Nemščak                     2.000
Grad                            2.000
Kramarovci                         2.000
Budinski mlin                       2.000
Plese-Rakičan                       2.000
Šalamanci-Mlačine                     2.000
Barovje-Mlačine                      2.000
Markišavci                         2.000
Nad Lendavskim jezerom                   2.000
Martjanci-Borovlje                     2.000
Šalamanci-Mlačine                     2.000
----------------------------------------------------------------
2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije oziroma krajevno pristojni davčni urad, izda vsem lastnikom in zakupnikom kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju odločbo o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih melioracijskih objektih in napravah.
Zbrana sredstva nadomestil se vplačujejo na vplačilni račun, ki ga ima Davčna uprava Republike Slovenije odprtega pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obveznosti iz odločbo po prvem odstavku tega člena, sredstva izterja Davčna uprava Republike Slovenije na način, kot to velja za davke iz kmetijske dejavnosti.
3. člen
Upravna enota, na območju katere leži posamezno melioracijsko območje, predloži Davčni upravi Republike Slovenije oziroma krajevno pristojnim davčnim uradom seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej uredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracijskem območju.
4. člen
Upravljalec oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odda vzdrževalna dela, ki se financirajo po tej odredbi, v skladu s predpisi o javnih naročilih ustreznemu izvajalcu.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-10 /98
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti