Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3237. Odlok o slovenskem delu Pridružitvenega parlamentarnega odbora, stran 5019.

Na podlagi zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), tretjega odstavka 48. člena, drugega odstavka 324. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o slovenskem delu Pridružitvenega parlamentarnega odbora
I
Ta odlok določa ustanovitev, naloge, sestavo in izvolitev slovenskega dela Pridružitvenega parlamentarnega odbora.
II
Ustanovi se slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega odbora.
III
Slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega odbora:
– spremlja uresničevanje sporazuma o pridruženem članstvu;
– proučuje vse vidike odnosov med Evropsko unijo in Republiko Slovenijo;
– sodeluje in izmenjuje mnenja med Evropskim parlamentom in Državnim zborom;
– daje priporočila pridružitvenemu svetu, Državnemu zboru in Evropskemu parlamentu;
– opravlja druge naloge v okviru svojih pristojnosti.
IV
Slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega odbora ima predsednika, podpredsednika, devet stalnih in dvanajst nadomestnih članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V slovenskem delu Pridružitvenega parlamentarnega odbora ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije tri člane in tri nadomestne člane,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke dva člana in dva nadomestna člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana in dva nadomestnega člana,
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov enega člana in enega nadomestnega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov enega člana in enega nadomestnega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije enega člana in enega nadomestnega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega nadomestnega člana,
Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti enega člana in enega nadomestnega člana.
V
V slovenski del Pridružitvenega parlamentarnega odbora se izvolijo:
za predsednico:
Darja Lavtižar Bebler, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za podpredsednika:
Janez Kramberger, dr. vet. med., Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
za člane:
Jelko Kacin, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
mag. Janez Kopač, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
Leon Gostiša, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Miroslav Luci, dr. med., Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
Bogomir Špiletič, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
Alojz Peterle, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
Franc (Feri) Horvat, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
Zoran Lešnik, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije
Roberto Battelli, poslanec italijanske narodne skupnosti,
za nadomestne člane:
Jože Lenič, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
Herman Tomažič, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
Ciril Pucko, samostojni poslanec
Franc Kangler, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Janez Per, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
Ivo Hvalica, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
dr. Jože Zagožen, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
Izidor Rejc, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
Aurelio Juri, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
mag. Franc Žnidaršič, dr. med., Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Polonca Dobrajc, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
Maria Pozsonec, poslanka madžarske narodne skupnosti.
VI
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/71
Ljubljana, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti