Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3115. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Žužemberk, stran 4907.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št 72/93, 9/94, 33/94 in 70/95) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Žužemberk
1
V Občinsko volilno komisijo občine Žužemberk se imenuje:
za predsednico: Dragica Papež, roj. 1954, Ljubljana, Opekarska ulica 5,
za namestnico predsednice: Marija Breceljnik, roj. 1956, Hinje 14,
za člana: Dragutin Podolski, roj. 1948, Žužemberk, Grajski trg 40,
za namestnika člana: Feliks Mrvar, roj. 1970, Žužemberk, Cvibelj 17,
za člana: Franci Hrovat, roj. 1957, Podgozd 3a,
za namestnika člana: Jožef Ban, roj. 1948, Dvor 47,
za člana: Marjeta Zupančič, roj. 1959, Žužemberk, Trške njive 39,
za namestnika člana: Marija Gnidovec, roj. 1932, Doljni Ajdovec 12.
2
Sedež volilne komisije je v Novem mestu, Novi trg 6.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 108-8/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.