Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3109. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Žužemberk, stran 4905.

Na podlagi 22. in 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) ter 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 – odločba US in 73/95 – odločba US, 56/98) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 39. seji dne 10. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se določa volilna enota za volitve članov Občinskega sveta občine Žužemberk.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Žužemberk se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno petnajst članov občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem načelu.
3. člen
Volilna enota za volitve članov občinskega sveta je celotno območje Občine Žužemberk, določeno z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-106/98-12
Novo mesto, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.