Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3093. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Luče in za volitve župana Občine Luče, stran 4897.

Na podlagi 19. in 20. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in v povezavi z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) ter na podlagi 20. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) je Občinski svet občine Luče na 32. redni seji dne 14. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Luče in za volitve župana Občine Luče
1. člen
Za volitve članov v Občinski svet občine Luče se določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupaj enajst članov občinskega sveta.
1. volilna enota oseba naselje Konjski vrh. V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
2. volilna enota obsega naselje Krnica. V tej volilni enoti se voli dva člana občinskega sveta.
3. volilna enota obsega naselje Luče. V tej volilni enoti se voli tri člane občinskega sveta.
4. volilna enota obsega naselje Podveža. V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
5. volilna enota obsega naselje Podvolovljek. V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
6. volilna enota obsega naselje Raduha. V tej volilni enoti se voli dva člana občinskega sveta.
7. volilna enota obsega naselje Strmec. V tej volilni enoti se voli en član občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Lučah, Luče 106, 3334 Luče.
2. člen
Za volitve župana Občine Luče je volilna enota območje celotne Občine Luče.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-14/98
Luče, dne 15. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Luče
Alojz Selišnik l. r.

AAA Zlata odličnost