Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998

Kazalo

2934. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca, stran 4770.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in na podlagi 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95 in 43/98) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 28. avgusta 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca
1
Ekonomska cena programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Kuzma – enota vrtca, na otroka znaša mesečno 34.200 SIT.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. septembra 1998 dalje ter se objavi v Uradnem listu RS.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene vzgojnine št. 515/97, sprejet na seji občinskega sveta dne 23. 10. 1997.
Št. 425/98
Kuzma, dne 25. avgusta 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Kuzma
Elizabeta Klement l. r.

AAA Zlata odličnost