Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998

Kazalo

2792. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci, stran 4588.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 12. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. avgusta 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci
1. člen
Za 6. členom v odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Bakovci (Uradni list RS, št. 17/97 – v nadaljevanju: odlok) se spremeni besedilo naslova “4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb” in glasi:
“4. Šolski okoliš”
2. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
1. Za matično šolo:
– naslednja naselja: Bakovci in Dokležovje ob prehodu učencev na predmetno stopnjo
2. Za podružnično šolo Dokležovje od 1.–4. razreda:
– naselje: Dokležovje.
3. člen
8. člen se spremeni in glasi:
Šola opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d. n.,
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.510 – storitve menz,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I /60.230 – drug kopenski potniški prevoz.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/98
Murska Sobota, dne 20. avgusta 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Soborta
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost