Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1998 z dne 28. 8. 1998

Kazalo

2789. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola II Murska Sobota, stran 4586.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 12. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 20. avgusta 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola II Murska Sobota
1. člen
Za 6. členom v odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole II Murska Sobota (Uradni list RS, št. 17/97 – v nadaljevanju: odlok), se spremeni besedilo naslova “4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb” in glasi:
“4. Šolski okoliš”
2. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
1. Za matično šolo:
– naslednje ulice v mestu Murska Sobota v celoti: Vrtna ulica, Mojstrska ulica, Cvetna ulica, Prvomajska ulica, Ulica Prekmurske čete, Kajuhova ulica, Ulica generala Maistra, Prešernova ulica, Ulica Juša Kramarja, Ulica Štefana Kuharja, Miklošičeva ulica, Naselje Ljudske pravice, Bevkova ulica, Ulica ob kanalu, Kroška ulica, Ulica Zorana Velnarja, Jakobovo naselje, Tišinska ulica, Ulica Matija Gubca;
– naslednje ulice s hišnimi številkami: Kopitarjeva ulica 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21A, 23, 25; Slomškova ulica 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78; Stara ulica 11A, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 30; Cankarjeva ulica 32, 34, 36, 36A, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115A, 117; Tomšičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Trstenjakova ulica 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Ulica Mikloša Kuzmiča 15, 17, 17A, 17B, 19, 20A, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 42, 43, 43A, 44, 45, 47, 49; Ulica Štefana Kuzmiča 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
– naslednja naselja: Krog in Satahovci ob prehodu učencev na predmetno stopnjo in zaselek Pušča kot skupni šolski okoliš osnovnih šol v mestu.
2. Za podružnično šolo Krog od 1. do 4. razreda:
– naslednja naselja: Krog in Satahovci.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.
3. člen
8. člen se spremeni in glasi:
Šola opravlja javno službo na področju:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 – drugo izobraževanje, d. n.,
– O/92.610 – obratovanje športnih objektov,
– H/55.510 – storitve menz,
– K/70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I /60.230 – drug kopenski potniški prevoz.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
4. člen
Določbe 2. člena tega odloka se prično uporabljati za vpis učencev za šolsko leto 1999/2000.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-5/98
Murska Sobota, dne 20. avgusta 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Soborta
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost