Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998

Kazalo

2641. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje, stran 4195.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje
Objavljam odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje, ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 28. 7. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97 in 50/98) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje
1. člen
Z volitve članov v Mestni svet mestne občine Celje se določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno 33 članov mestnega sveta.
1. Volilna enota obsega območja četrtnih in krajevnih skupnosti:
Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ljubečna, Ostrožno, Lava, Hudinja, Trnovlje in Teharje.
V volilni enoti se voli enajst članov mestnega sveta.
Sedež volilne enote je v Celju.
2. Volilna enota obsega območja četrtnih in krajevnih skupnosti:
Center, Aljažev hrib, Gaberje, Nova vas in Dečkovo naselje.
V volilni enoti se voli enajst članov mestnega sveta.
Sedež volilne enote je v Celju.
3. Volilna enota obsega območja četrtnih in krajevnih skupnosti:
Savinja, Karel Destovnik Kajuh, Slavko Šlander, Medlog, Dolgo polje in Pod gradom.
V volilni enoti se voli enajst članov mestnega sveta.
Sedež volilne enote je v Celju.
2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Mestne občine Celje.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00800-2/98
Celje, dne 28. julija 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost