Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2599. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo »Športni krog«, stran 4129.

Na podlagi zakona o igrah na srečo, (Uradni list RS, št. 27/95) in statuta družbe Športne loterije in igre na srečo d.d. je nadzorni svet na seji dne 23. 4. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
igre na srečo »Športni krog«
1. člen
V pravilih igre na srečo Športni krog, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 13. 10. 1997 se spremenijo in dopolnijo naslednji členi:
2. člen
Spremeni se prvi in peti stavek 5. člena tako, da glasi:
Igra se prireja po krogih, s tedenskimi žrebanji.
Kartice za vsak posamezni krog igre so v prodaji do dneva žrebanja, čas zaključka prodaje določi prireditelj glede na obratovalni čas prodajnega mesta, oziroma najmanj 2 uri pred začetkom žrebanja.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 6. člena tako, da glasi:
V vsaki kombinaciji je ena številka v kvadratu označena z znakom sonca (v nadaljnjem besedilu: sonček), katero prireditelj koristi za žrebanje denarnih dobitkov.
4. člen
Spremeni se šesti odstavek 6. člena tako, da glasi:
Dobitke za eno in dve vrsti in tri številke v sončkih izplačujejo prodajalci.
5. člen
Dopolni se tretji odstavek 8. člena tako, da glasi:
Kartice prodaja prireditelj preko telefonskih naročil, interneta, naročilnic po pošti in na prodajnih mestih.
6. člen
Spremeni se 12. člen tako, da glasi:
Žrebanje številk je javno, praviloma vsak ponedeljek v televizijskem studiu POP TV. Celoten potek žrebanja vodi voditelj oddaje.
Datum posameznega žrebanja prireditelj objavi najmanj pet dni pred žrebanjem .
Pred začetkom žrebanja komisija objavi podatke o številu in vrednosti prodanih kartic ter vrednost prodanih kartic.
Žrebanje se izvede iz bobna v katerega žrebna komisija vstavi 75 žogic. Vsaka posamezna žogica ima eno od številk od 1 do 75.
Boben in cev iz katere se izžrebajo številke je postavljen na vidnem mestu, tako da omogoča najboljšo vidljivost poteka mešanja žogic in izžrebane žogice v cevi.
Z ventilatorjem za izpuh zraka se žogice mešajo. Z odprtjem cevi naključna žogica pride v cev.
Številka je izžrebana, ko je žogica s številko v cevi. Žogice s številkami se iz bobna žrebajo dokler v cevi ni žogica s številko, za katero računalnik ugotovi, da je izžrebana prodana kartica z glavnim dobitkom ali Krog dobitkom. V trenutku, ko je ugotovljeno, da je izžreban glavni dobitek ali Krog dobitek, se žrebanje prekine in komisija ponovno preveri vse izžrebane in v računalnik vnesene številke.
Ko je izžreban glavni ali Krog dobitek se iz bobna izžrebajo še tri številke, ki se upoštevajo za dobitke v sončku.
V primeru, da je v cevi več žogic, se upoštevajo vse žogice v cevi do žogice s številko, s katero je ugotovljeno, da je prodana kartica z glavnim dobitkov ali Krog dobitkom. Vse naslednje žogice v cevi se ne upoštevajo.
Po končanem žrebanju komisija iz podatkov o prodanih karticah, objavi podatke o številu in vrednosti posameznih vrst dobitkov.
7. člen
V 14. členu se doda peta alinea, ki glasi:
– dobitek tri številke v sončkih ima kartica na kateri je v vsaki kombinaciji v označenem sončku natisnjena ena od treh izžrebanih številk (upoštevajo se samo tri številke, ki so bile izžrebane za sončke).
8. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
Sklad za dobitke posameznega kroga znaša 50% od zneska prodanih kartic, ki se razdeli na naslednje vrste dobitkov:
– za glavni dobitek 23% od zneska sklada za dobitke,
– za Krog dobitek 15% od zneska sklada za dobitke,
– za dobitek dve vrsti 25% od zneska sklada za dobitke,
– za dobitek ena vrsta 35% od zneska sklada za dobitke,
– za dobitek sonček 2% od zneska sklada za dobitke.
Dobitki, ki niso bili izplačani zaradi zastaranja pravice do izplačila, se uporabijo za dobitke v naslednjih žrebanjih ali dodatnih igrah.
9. člen
Dopolni se 16. člen s četrtim odstavkom, ki glasi:
Če v posameznem krogu ni bil izžreban dobitek za tri številke v sončkih, se znesek sklada za ta dobitek prenese v naslednji krog v sklad za dobitke treh številk v sončkih.
10. člen
Spremeni se deveta alinea drugega odstavka 17. člena tako, da glasi:
– vrednost povečanega sklada.
11. člen
Spremeni se drugi stavek 19. člena tako, da glasi:
Na prodajnih mestih prodajalci izplačujejo dobitke za eno in dve vrsti ter tri številke v sončkih, druge dobitke pa s čekom izplačuje prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani, Cigaletova 15, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil pričnejo veljati z dnem, ko bodo potrjena s strani pooblaščenega urada Ministrstva za finance RS, uporabljajo pa se od žrebanja za 46. krog, ki bo 7. 9. 1998.
Janez Bukovnik l. r.
Direktor ŠL
Stanislav Valant l. r.
Predsednik NS ŠL

AAA Zlata odličnost