Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2594. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za srednjeročno obdobje 1986–1990 v letih 1993 in 1994 za območje Občine Zreče, stran 4124.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 20. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za srednjeročno obdobje 1986–1990 v letih 1993 in 1994 za območje Občine Zreče
1. člen
Javno se razgrne osnutek prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče (kartografski del in kartografska dokumentacija).
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče vsak delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, do 10. septembra 1998.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava osnutka po krajevnih skupnostih Občine Zreče. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Zreče.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-01/98-2
Zreče, dne 20. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost