Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2593. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče, stran 4123.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95, 1/98), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 20. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče
1. člen
V odloku o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče (Uradni list RS, št. 15/96), se 3. člen spremeni, tako da glasi:
»Sklad je javnopravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom, s tem odlokom in statutom sklada.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti je sklad odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 360-05-01/95/98
Zreče, dne 20. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost