Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2592. Odlok o dopolnitvi odloka o ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava, stran 4123.

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93)) ter 20. in 82. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95 in 1/98) na seji dne 20. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava
1. člen
Odlok o ZN družbeno usmerjena blokovna gradnja Nova Dobrava – spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 25/91 in 54/93) se v 4. členu za območje B dopolni z odstavkom, ki se glasi:
»V primeru manjših odstopanj od grafičnega dela znotraj obstoječega območja zazidalnega načrta, si mora investitor pridobiti lokacijsko dokumentacijo, na katero mora dati soglasje pristojni občinski organ«.
2. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-03-07/98
Zreče, dne 20. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost