Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2582. Odlok o prevzemu ustanoviteljskih pravic Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah, stran 4117.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in v skladu s statuti občin ustanoviteljic je: Občinski svet občine Kozje na seji dne 26. 6. 1997, Občinski svet občine Podčetrtek na seji dne 3. 7. 1997, Občinski svet občine Rogaška Slatina na seji dne 28. 5. 1997, Občinski svet občine Rogatec na seji dne 6. 6. 1997 in Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 11. 6. 1997 sprejel
O D L O K
o prevzemu ustanoviteljskih pravic Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah
1. člen
Občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah skupaj prevzamejo ustanovitvene pravice na Skladu za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: sklad) zaradi spodbujanja gospodarskega razvoja na svojem območju.
2. člen
Sklad je pravna oseba.
3. člen
Sredstva sklada se zagotavljajo:
– z namenskimi dotacijami proračuna Občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah,
– iz dotacij republikega sklada za razvoj malega gospodarstva,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– s kreditnimi sredstvi in vložki domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb,
– iz drugih sredstev namenjenih za razvoj malega gospodarstva.
Na sklad se prenašajo vsa sredstva iz naslova danih kreditov Občine Šmarje pri Jelšah pred oblikovanjem sklada tj. plačane obresti in anuitete.
Kot kriterij delitve sredstev iz prejšnjih let, tj. do ustanovitve sklada oziroma do leta 1995, se uporabi število prebivalcev.
Kot kriterij tekoče delitve oziroma razporeditve sredstev tj. po ustanovitvi sklada, se uporablja dejanska velikost dotacij s proračuna posamezne občine.
II. CILJI IN DELOVANJE SKLADA
4. člen
Cilji in delovanje sklada se opredelijo s statutom, ki ga sprejmejo Občinski sveti občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.
5. člen
Poslovanje sklada vodi upravni odbor sklada, ki ga imenujejo Občinski sveti občin Kozje, Podčettek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.
Nadzor nad zakonitostjo sklada izvaja nadzorni odbor, ki ga prav tako imenujejo sveti občin ustanoviteljic.
6. člen
Sestava in način imenovanja upravnega odbora in nadzornega odbora se določi v statutu sklada.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Sklada za obrt in podjetništvo Šmarje pri Jelšah.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmarje pri Jelšah, dne 11. junija 1997.
Ustanovitelji:
Predsednik
Občinskega sveta občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.
Predsednik
Občinskega sveta občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
Predsednik
Občinskega sveta občine Rogatec
Anton Roškar l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost