Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2580. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 4115.

Na podlagi 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) in na podlagi 2. in 82. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 37. redni seji dne 16. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v splošni rabi parc. št. 1582/3 pot v izmeri 46 m2, 1582/4 pot v izmeri 98 m2, 1582/5 pot v izmeri 234 m2, 1582/6 pot v izmeri 142 m2 in 1582/7 pot v izmeri 246 m2 , vpisane v seznam javnega dobra ceste pota S011 k.o. Škalce. Te parcele postanejo lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpišejo od zemljiškoknjižnega vložka S011 k.o. Škalce in se za njih odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Pristojno okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46101- 20/98-9202
Slovenske Konjice, dne 16. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost