Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2577. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda za šport Slovenska Bistrica, stran 4112.

Na podlagi 3. in 52. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/95), je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 29. redni seji dne 9. junija 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenska Bistrica
1. člen
Spremeni se 5. člen odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 27/98) tako, da v novem besedilu glasi:
Dejavnost zavoda po standarni klasifikaciji dejavnosti je naslednja:
O/92.610 – Obratovanje športnih objektov
O/92.623 – Druge športne dejavnosti
O/92.720 – Druge dejavnosti za sprostitev
O/92.340 – Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
K/70.200 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.401 – Izposojanje športne opreme
K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/74.120 – Računovodske, knjigovodske in revizij ske dejavnosti, davčno svetovanje,
      razen opravljanja revizijske dejavnosti
K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 – Druga splošna tajniška opravila
K/74.841 – Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
I/60.230 – Drug kopenski potniški promet
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in v okviru katere opravlja zavod naslednje naloge:
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,
– organiziranje in posredovanje športnih in drugih javnih prireditev,
– vzdrževanje in organiziranje vzdrževanja športnih objektov,
– organiziranje in načrtovanje izobraževanja in usposabljanja na področju športa,
– oddajanje prostorov v najem,
– organizacija in izvajanje ekonomsko – organizacijskih in gostinskih storitev v športnih objektih,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
– dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe drugih športnih subjektov,
– načrtovanje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu.
Zavod za šport lahko s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/29-10-1/98
Slovenska Bistrica, dne 10. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost