Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2562. Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi, stran 4085.

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na podlagi 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, odl. US – 13/94, odl. US – 39/95, odl. US – 18/98 in odl. US – 35/98) in 8. člena zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98) 15. 7. 1998 sprejel
M E R I L A
za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi
1. SPLOŠNA DOLOČBA
Ta merila Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije poleg meril za ocenjevanje študijskih programov (Uradni list RS, št. 29/94) uporablja pri ocenjevanju pedagoških študijskih programov. Za njimi sta določena tudi struktura in obseg pedagoškega usposabljanja.
2. PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe na kateremkoli študijskem, znanstvenem oziroma umetniškem področju ali disciplini, ki dajejo tudi pedagoško usposobljenost in po katerih se pridobi strokovni naslov profesor... oziroma profesorica... (v nadaljnjem besedilu: pedagoški študijski programi), vsebujejo študij matične discipline in pedagoško usposabljanje.
3. STRUKTURA PEDAGOŠKEGA USPOSABLJANJA
3.1 Pedagoško usposabljanje obvezno vsebuje:
– pedagoško-psihološko znanje z elementi razvojne in pedagoške psihologije, pedagogike, andragogike in obče didaktike;
– specialno didaktiko v povezavi s študijem matične discipline;
– pedagoško prakso.
3.2 Priporočljivi element pedagoškega usposabljanja je znanje o socialnih in kulturoloških razsežnostih vzgoje in izobraževanja (filozofija in sociologija vzgoje, etika, izobraževalni sistemi, organizacija in upravljanje v vzgoji in izobraževanju ipd.). Ta del študija je lahko integriran v študij matične discipline.
3.3 Študijski programi za razredni pouk morajo imeti elemente iz točke 3.1 in 3.2 v večjem obsegu in integrirano.
3.4 V pedagoških študijskih programih so obvezne hospitacije in nastopi študentov, v 3. in 4. letniku pa tudi strnjena praksa v šolah.
4. OBSEG PEDAGOŠKEGA USPOSABLJANJA
4.1 V štiriletnih pedagoških študijskih programih traja pedagoško usposabljanje najmanj en semester (375 do 450 ur).
4.2 Praksa v šolah pri enopredmetnih pedagoških študijskih programih traja najmanj 2 tedna, pri dvopredmetnih pa najmanj 4 tedne.
4.3 Študentom s pedagoškimi izkušnjami se lahko pedagoška praksa po vsebini in obsegu prilagodi.
5. UVELJAVITEV MERIL
Ta merila začnejo veljati z dnem, ko so sprejeta. Objavijo se v Uradnem listu RS. Z dnem njihove uveljavitve prenehajo veljati merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, sprejeta 9. 6. 1995 (Uradni list RS, št. 34/95).
Št. 603-53/98
Ljubljana, dne 15. julija 1998.
Predsednik
Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije
prof. dr. Dane Melavc l. r.

AAA Zlata odličnost