Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2561. Navodilo o izvedbi 35. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, stran 4085.

Na podlagi 35. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o izvedbi 35. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
1. člen
S tem navodilom se določa način in roki plačevanja 50 odstotkov od sredstev obračunanih storitev, ki jih za proračun Republike Slovenije po ceniku storitev opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) v proračun Republike Slovenije v skladu s 35. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
2. člen
Agencija je dolžna Ministrstvu za finance do 15. v mesecu za pretekli mesec poslati obračun opravljenih storitev za proračun Republike Slovenije z naslednjimi podatki:
– mesec, na katerega se obračun nanaša,
– osnova za obračun,
– obračun storitev po ceniku agencije,
– znesek za plačilo v proračun Republike Slovenije.
Agencija je dolžna obračunani znesek iz 1. člena plačati do 10. v mesecu za pretekli mesec na račun proračuna Republike Slovenije – številka 50100-630-10014, klicna števila 10714100.
3. člen
Ne glede na določbe 2. člena mora agencija obračunani znesek iz 1. člena za obdobje januar–junij 1998 plačati na račun proračuna Republike Slovenije do 31. avgusta 1998.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-40/98
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost