Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2552. Sklep o ustanovitvi odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, stran 4081.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in 6. člena zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 22/98) je Vlada Republike Slovenije na 71. seji 23. julija 1998 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
1. člen
Ustanovi se Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: odbor).
2. člen
Naloga odbora je, da podeljuje priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.
3. člen
Po položaju so člani odbora minister pristojen za znanost in tehnologijo, minister pristojen za gospodarske dejavnosti, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in predsednik Obrtne zbornice Slovenije. Ostale člane odbora imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra pristojnega za znanost in tehnologijo.
4. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje odbor v naslednji sestavi:
– dr. Lojze Marinček, minister za znanost in tehnologijo,
– Metod Dragonja, minister za gospodarske dejavnosti,
– mag. Jožko Čuk, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije,
– Stane Grah, predsednik Obrtne zbornice Slovenije,
– Janko Razgoršek, minister za malo gospodarstvo in turizem,
– Janez Lotrič, direktor Petrola d.d.,
– mag. Marko Voljč, direktor Nove Ljubljanske banke, d.d.,
– Franc Košir, direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
5. člen
Mandat članov odbora traja štiri leta, s tem da se na vsaki dve leti zamenjata dva člana odbora, ki nista člana po položaju.
Vlada Republike Slovenije imenuje za dobo štirih let naslednjega člana odbora:
– Janeza Lotriča, direktorja Petrola, d.d.;
za dobo dveh let pa:
– Janka Razgorška, ministra za malo gospodarstvo in turizem,
– mag. Marka Voljča, direktorja Nove Ljubljanske banke, d.d.,
– Franca Koširja, direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
7. člen
Strokovna in administrativna dela za odbor opravlja Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
8. člen
Dejavnosti in naloge odbora se financirajo iz proračuna sredstev Ministrstva za znanost in tehnologijo, Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 174-00/98-1
Ljubljana, dne 23. julija 1998
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost