Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1998 z dne 17. 7. 1998

Kazalo

2306. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin, stran 3678.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin
1. člen
V uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin (Uradni list RS, št. 73/94) se 4. člen spremeni tako, da glasi:
“4. člen
Mejne koncentracije žveplovih oksidov za motorje in turbine se določajo glede na vhodno toplotno moč motorjev ali turbin na podlagi predpisov, ki urejajo emisijo žveplovih oksidov v zrak za kurilne naprave.”
2. člen
V 5. členu se tabela 1 spremeni tako, da glasi:
Tabela 1
-----------------------------------------------------------------
Snov                   Mejna emisijska vrednost
-----------------------------------------------------------------
skupni prah:
- plinski motorji            50 mg/m3
- drugi motorji:
vhodna toplotna moč < 1 MW        80 mg/m3
vhodna toplotna moč > / - 1 MW      50 mg/m3
- naprave v sili             80 mg/m3
-----------------------------------------------------------------
ogljikov monoksid (CO)          650 mg/m3
-----------------------------------------------------------------
dušikovi oksidi (NOx), izraženi kot NO2:
- plinski motorji            500 mg/m3
- drugi motorji             1.000 mg/m3
- naprave v sili          ni potrebno upoštevati
-----------------------------------------------------------------
3. člen
V 7. členu se tabela 3 spremeni tako, da glasi:
V 7. členu se tabela 3 spremeni tako, da glasi:
Tabela 3
-----------------------------------------------------------------
Snov            Plinasta goriva   Tekoča goriva
-----------------------------------------------------------------
skupni prah:
- pretok odpadnih plinov  dimno število 3   dimno število 3
< 60.000 m3/h
- pretok odpadnih plinov
> / - 60.000 m3/h     dimno število 2,  dimno število 2,
              razen pri zagonu 3 razen pri zagonu 3
-----------------------------------------------------------------
ogljikov oksid (CO)      100 mg/m3      100 mg/m3
-----------------------------------------------------------------
dušikovi oksidi (NOx),
izraženi kot NO2:
- vhodna toplotna moč
turbine < / - 100 MW      150 mg/m3      200 mg/m3
- vhodna toplotna moč
turbine >100 MW        100 mg/m3      150 mg/m3
-----------------------------------------------------------------
4. člen
V 8. členu se tabela 4 spremeni tako, da glasi:
Tabela 4
-----------------------------------------------------------------
Snov            Plinasta goriva   Tekoča goriva
-----------------------------------------------------------------
skupni prah:
- pretok odpadnih
plinov < 60.000 m3/h    dimno število 4   dimno število 4
- pretok odpadnih
plinov > / - 60.000 m3/h  dimno število 2,  dimno število 6,
              razen pri zagonu 3 razen pri zagonu 7
-----------------------------------------------------------------
ogljikov monoksid (CO)     100 mg/m3      100 mg/m3
-----------------------------------------------------------------
dušikovi oksidi (NOx),
izraženi kot NO2        350 mg/m3      450 mg/m3
-----------------------------------------------------------------
5. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki glasi:
“8a. člen
Za turbine s termičnim izkoristkom več kot 30% se mejna vrednost emisije dušikovih oksidov določi tako, da se podana vrednost iz tabele 3 in 4 pomnoži s faktorjem µ/30. Termični izkoristek µ iz prejšnjega stavka se določi kot količnik med koristnim mehanskim delom in deležem toplotne energije, dovedenim z gorivom, in se izraža v %.”
6. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Določba prejšnjega odstavka ne velja za obstoječe turbine, če njihov obratovalni čas ne presega 500 ur letno.”
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-00/98-1
Ljubljana, dne 2. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost