Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998

Kazalo

2159. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast, stran 3490.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rast, izdelan za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-4/26-98
Ljubljana, dne 3. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost