Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1998 z dne 3. 7. 1998

Kazalo

2156. Odredba o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter, stran 3489.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter
1. člen
Javno se razgrne splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter, izdelan za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v Gozdarski koči, Jurklošter 18, 3273 Jurklošter. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi te odredbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične in pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe predstavniku Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo v tem času na voljo v Gozdarski koči v Jurkloštru.
4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih Gozdarske koče v Jurkloštru organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v teh prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-9/12-98
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost