Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1998 z dne 30. 6. 1998

Kazalo

2120. Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 3436.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 27/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
(Opredelitev vsebine uredbe)
Ta uredba določa višino povračila za uporabo cest, ki ga za čas enega leta plačujejo uporabniki cest za posamezne vrste cestnih motornih vozil in priklopnih vozil, registriranih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: letno povračilo za uporabo cest), oprostitve plačevanja ter način vplačevanja in vračanja letnega povračila za uporabo cest.
2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)
Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega motorja:
-----------------------------------------------------------------
do vključno 125 cm3               2.000 tolarjev;
nad 125 cm3 do vključno 500 cm3         3.000 tolarjev;
nad 500 cm3                   4.000 tolarjev;
------------------------------------------------------------------
2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
------------------------------------------------------------------
do vključno 1350 cm3               9.000 tolarjev;
nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3        13.500 tolarjev;
nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3        20.000 tolarjev;
nad 2500 cm3                   36.000 tolarjev;
------------------------------------------------------------------
3. kombinirano vozilo 21.500 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb 9.000 tolarjev;
Letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se plača po 2. točki tega člena uredbe;
5. avtobus glede na število potniških sedežev za vsak potniški sedež 600 tolarjev;
Letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po 2. točki tega člena uredbe;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 5.000 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 7.000 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso:
-----------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa  Tolarjev  Dovoljena skupna masa
                    (pravilnik o dimenzijah,
                    masah in opremi vozil,
                   Uradni list RS, št. 24/96)*
-----------------------------------------------------------------
     do vključno 4 t  21.500
 nad 4 t do vključno 5 t  26.875
 nad 5 t do vključno 6 t  32.250
 nad 6 t do vključno 7 t  37.625
 nad 7 t do vključno 8 t  43.000
 nad 8 t do vključno 9 t  48.375
 nad 9 t do vključbo 10 t  53.750
 nad 10 t do vključno 11t  59.125
 nad 11 t do vključno 12t  64.500
 nad 12 t do vključno 13t  69.875
 nad 13 t do vključno 14t  75.250
 nad 14 t do vključno 15t  80.625
 nad 15 t do vključno 16t  86.000
 nad 16 t do vključno 17t  91.375
 nad 17 t do vključno 18t  96.750  1. točka 6. člena
                    pravilnika
 nad 18 t do vključno 19t  102.125
 nad 19 t do vključno 20t  107.500
 nad 20 t do vključno 21t  112.875
 nad 21 t do vključno 22t  118.250
 nad 22 t do vključno 23t  123.625
 nad 23 t do vključno 24t  129.000
 nad 24 t do vključno 25t  134.375  2.a točka 6. člena
                    pravilnika
 nad 25 t do vključno 26t  139.750  2.b točka 6. člena
                    pravilnika
 nad 26 t do vključno 27t  145.125
 nad 27 t do vključno 28t  150.500
 nad 28 t do vključno 29t  155.875
 nad 29 t do vključno 30t  161.250
 nad 30 t do vključno 31t  166.625
 nad 31 t do vključno 32t  172.000  3. in 4. točka 6. člena
                    pravilnika
-----------------------------------------------------------------
*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);
3. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena uredbe;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki tega člena uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po tem pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
-----------------------------------------------------------------
Moč motorja     Največja dovoljena masa       Tolarjev
vlečnega vozila   skupine vozil
-----------------------------------------------------------------
do 52,92 kW do vključno 12 t              64.500
do 57,33 kW nad 12 t do vključno 13 t         69.875
do 61,74 kW nad 13 t do vključno 14 t         75.250
do 66,15 kW nad 14 t do vključno 15 t         80.625
do 70,56 kW nad 15 t do vključno 16 t         86.000
do 74,97 kW nad 16 t do vključno 17 t         91.375
do 79,38 kW nad 17 t do vključno 18 t         96.750
do 83,79 kW nad 18 t do vključno 19 t         102.125
do 88,20 kW nad 19 t do vključno 20 t         107.500
do 92,61 kW nad 20 t do vključno 21 t         112.875
do 97,02 kW nad 21 t do vključno 22 t         118.250
do 101,43 kW nad 22 t do vključno 23 t        123.625
do 105,84 kW nad 23 t do vključno 24 t        129.000
do 110,25 kW nad 24 t do vključno 25 t        134.375
do 114,66 kW nad 25 t do vključno 26 t        139.750
do 119,07 kW nad 26 t do vključno 27 t        145.125
do 123,48 kW nad 27 t do vključno 28 t        150.500
do 127,89 kW nad 28 t do vključno 29 t        155.875
do 132,30 kW nad 29 t do vključno 30 t        161.250
do 136,71 kW nad 30 t do vključno 31 t        166.625
do 141,12 kW nad 31 t do vključno 32 t        172.000
do 145,53 kW nad 32 t do vključno 33 t        177.375
do 149,94 kW nad 33 t do vključno 34 t        182.750
do 154,35 kW nad 34 t do vključno 35 t        188.125
do 158,76 kW nad 35 t do vključno 36 t        193.500
do 163,17 kW nad 36 t do vključno 37 t        198.875
do 167,58 kW nad 37 t do vključno 38 t        204.250
do 171,99 kW nad 38 t do vključno 39 t        209.625
nad 172,00 kW nad 39 t do vključno 40 t        215.000
-----------------------------------------------------------------
- za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) - 6. in
7. točka pravilnika o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil
(Uradni list RS, št. 24/96)*
-----------------------------------------------------------------
do 180,81 kW nad 40 t do vključno 41 t        220.375
do 185,22 kW nad 41 t do vključno 42 t        225.750
do 189,83 kW nad 42 t do vključno 43 t        231.125
nad 189,84 kW nad 43 t do vključno 44 t        236.500
-----------------------------------------------------------------
* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:
-----------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa   Tolarjev  Dovoljena skupna masa
                    (pravilnik o dimenzijah,
                    masah in opremi vozil,
                   Uradni list RS, št. 24/96)*
-----------------------------------------------------------------
     do vključno 4 t  12.900
 nad 4 t do vključno 5 t  16.125
 nad 5 t do vključno 6 t  19.350
 nad 6 t do vključno 7 t  22.575
 nad 7 t do vključno 8 t  25.800
 nad 8 t do vključno 9 t  29.025
 nad 9 t do vključbo 10 t  32.250
nad 10 t do vključno 11 t  35.475
nad 11 t do vključno 12 t  38.700
nad 12 t do vključno 13 t  41.925
nad 13 t do vključno 14 t  45.150
nad 14 t do vključno 15 t  48.375
nad 15 t do vključno 16 t  51.600
nad 16 t do vključno 17 t  54.825
nad 17 t do vključno 18 t  58.050  1. točka 6. člena
                    pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t  61.275
nad 19 t do vključno 20 t  64.500
nad 20 t do vključno 21 t  67.725
nad 21 t do vključno 22 t  70.950
nad 22 t do vključno 23 t  74.175
nad 23 t do vključno 24 t  77.400  2.c točka 6. člena
                    pravilnika
-----------------------------------------------------------------
* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do18 t)
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t)
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.000 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park);
12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 1.000 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.
3. člen
(Znižanje letnega povračila za uporabo cest)
Ne glede na določbo 2. člena te uredbe se za tovorna vozila, specialna tovorna vozila, vlečna vozila in avtobuse, ki imajo vgrajena pogonski motor, ki izpolnjuje standard Euro I, in protihrupno zaščito, višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 10%. Znižanje povračila se uveljavlja z ekološkim certifikatom proizvajalca vozila, originalno potrjenega s strani generalega zastopnika oziroma uvoznika za posamezno znamko ali vrsto vozil.
Za vozila iz prvega odstavka tega člena, ki imajo pogonski motor zahtevnejšega standarda Euro II, se višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 20%. Znižanje povračila se uveljavlja s potrdilom Euro II CEMT, ki ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tehničnih pregledov vozil.
4. člen
(Oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest)
Letnega povračila za uporabo cest se ne plačuje:
– za motorna vozila, ki imajo vgrajen samo motor na električni pogon;
če ima motorno vozilo poleg motorja na električni pogon vgrajen tudi bencinski ali dieselski motor, potem se višina letnega povračila za uporabo cest zanj določi po merilih in v višini iz 2. člena te uredbe;
– za gasilska vozila iz četrte in enajste točke 2. člena te uredbe;
– za vozila prve pomoči iz druge, tretje in četrte točke 2. člena te uredbe;
– za motorna in priklopna vozila Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo;
– za motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah.
5. člen
(Druge oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest)
Letnega povračila za uporabo cest iz druge in tretje točke 2. člena te uredbe se ne plačuje za osebne avtomobile z motorjem delovne prostornine do 1.800 ccm in za kombinirana vozila, prirejena za prevoz invalida na invalidskem vozičku, ki se uporabljajo za prevoz:
– invalidov z najmanj 80% telesno okvaro in invalidov, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala najmanj 60% okvara spodnjih okončin;
– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in po predpisih o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju in
– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po prvi in drugi alinei iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali druge v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju navedene komisije.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po tretji alinei prvega odstavka tega člena se za odrasle osebe uveljavlja na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za otroke in mladostnike pa na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po četrti alinei prvega odstavka tega člena se uveljavlja z originalom izvedenskega mnenja dispanzerske pediatrične službe ali ustrezne specialistične klinike, s katerim se dokazuje prizadetost predšolskega otroka. Mnenje ne sme biti starejše od šestih mesecev.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest lahko upravičenec, starejši od 18 let, uveljavlja za eno vozilo, ki je v njegovi lasti. Za upravičence, mlajše od 18 let, lahko oprostitev plačila za uporabo cest za eno vozilo uveljavljajo njegovi starši ali skrbnik ob predložitvi dokazila o dodelitvi skrbništva.
6. člen
(Uveljavljanje oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest)
Pravica do znižanja letnega povračila za uporabo cest po določbi 3. člena te uredbe in do oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest po določbah 4. in 5. člena te uredbe se lahko uveljavlja samo pred postopkom izdaje prometnega dovoljenja oziroma podaljšanja prometnega dovoljenja za motorno vozilo.
7. člen
(Vplačevanje letnega povračila za uporabo cest)
Lastnik motornega vozila oziroma priklopnega vozila plača letno povračilo za uporabo cest pred vložitvijo zahteve za izdajo prometnega dovoljenja oziroma za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja v enkratnem znesku za dvanajst mesecev vnaprej.
Za motorno vozilo oziroma priklopno vozilo se izda prometno dovoljenje oziroma podaljša veljavnost tega dovoljenja le, če lastnik vozila ob zahtevi za izdajo prometnega dovoljenja oziroma za podaljšanje njegove veljavnosti gotovinsko vplača letno povračilo za uporabo cest ali zahtevi priloži potrdilo o plačanem letnem povračilu za ceste zanj v višini, ki velja na dan vložitve te zahteve.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka je potrjen nalog za prenos za pravne osebe oziroma položnica za fizične osebe. Na potrdilu morajo biti vpisani podatki o lastniku vozila in registrska številka vozila, na katerega se vplačilo letnega povračila za uporabo cest nanaša.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena morata biti za tovorna vozila in priklopna vozila iz 8. in 10. točke te uredbe, katerih največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso, na potrdilu s številko navedeni tudi število osi in dovoljena skupna masa vozila (npr. 3/25 za tovorno vozilo s tremi osemi in dovoljeno skupno maso 25 t), za vlečna vozila iz 10. točke te uredbe, ki bodo uporabljana za kombinirane prevoze, pa dovoljena skupna masa v tem prevozu (od 41 do 44 t).
Za motorno vozilo oziroma priklopno vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu, se lahko potrdilo o plačanem letnem povračilu za ceste glasi na uporabnika vozila (v nadaljnjem besedilu: uporabnik vozila), vpisanega v prometnem dovoljenju.
Pravne osebe vplačujejo letno povračilo za uporabo cest na račun št. 50100-840-061-3273, fizične osebe in zasebni avtoprevozniki pa na račun št. 50100-840-061-3289.
8. člen
(Plačilo letnega povračila za uporabo cest v dveh obrokih)
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko pravne osebe za motorna vozila in priklopna vozila iz 8., 9. in 10. točke 2. člena te uredbe plačajo letno povračilo za uporabo cest v dveh obrokih. Prvi obrok se plača v roku iz 7. člena te uredbe, plačilo drugega obroka pa se v istem roku zavaruje s predložitvijo akceptnega naloga z vpisanim datumom dospelosti najkasneje šest mesecev po vplačilu prvega obroka. Višina posameznega obroka znaša polovico letnega povračila za uporabo cest, veljavnega na dan plačila obroka.
Obročno plačilo letnega povračila za ceste velja tudi za samostojne avtoprevoznike, če se plačilo opravi preko obrtne zadruge.
Akceptne naloge vnovčuje Direkcija Republike Slovenije za ceste.
9. člen
(Presoja dokumentov pri plačilu letnega povračila za uporabo cest)
Če upravna enota ali pooblaščena organizacija za opravljanje tehničnih pregledov vozil, s katero ima Direkcija Republike Slovenije za ceste sklenjeno pogodbo o sprejemanju vplačil letnega povračila za uporabo cest, utemeljeno sumi v verodostojnost predloženih dokumentov, s katerimi lastnik ali uporabnik vozila dokazuje znižanje plačila letnega povračila za uporabo cest (3. člen uredbe) ali oprostitev tega plačila (4. in 5. člen uredbe), o tem takoj obvesti direkcijo. V obvestilu ji navede vse podatke, potrebne za preveritev verodostojnosti spornega dokumenta in podatke o vlagatelju zahteve za izdajo prometnega dovoljenja oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja.
Direkcija Republike Slovenije za ceste mora najkasneje v roku petih delovnih dni začeti postopek za preveritev verodostojnost spornega dokumenta pri organih, ki so v njem navedeni kot izdajatelj. Če v tem postopku ugotovi, da je dokument ponarejen, o tem obvesti pristojen organ za notranje zadeve, v nasprotnem primeru pa upravni organ ali pooblaščeno organizacijo iz prvega odstavka tega člena, ki ji je poslala obvestilo, ter vlagatelja zahteve.
Do zaključitve postopka iz prejšnjega odstavka hrani sporen dokument upravni organ ali pooblaščena organizacija iz prvega odstavka tega člena, ki je utemeljeno posumila v njegovo verodostojnost.
V primeru iz prvega odstavka tega člena plača lastnik oziroma uporabnik motornega vozila letno povračilo za uporabo cest v višini, določeni v 2. členu te uredbe in ima pravico do vračila njegove preveč vplačane višine, če je bil dvom v verodostojnost dokumenta neutemeljen.
10. člen
(Plačilo letnega povračila za uporabo cest za krajše obdobje)
Če lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma priklopnega vozila registrira vozilo začasno, plača za čas registracije vozila sorazmeren delež letnega povračila za ceste. Sorazmeren delež se določi v višini dvanajstine letnega povračila za ceste za vsak začeti mesec, v katerem je vozilo začasno registrirano.
11. člen
(Vračilo letnega povračila za uporabo cest ob odjavi vozila)
Če lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma priklopnega vozila vozilo odjavi pred potekom dobe, za katero je plačal letno povračilo za uporabo cest, lahko zahteva vračilo sorazmernega deleža vplačanega zneska. Sorazmerni delež se določi v višini dvanajstine za vsak preostali celi mesec do izteka preostale dobe.
Vlogo za vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest je treba predložiti Direkciji Republike Slovenije za ceste na obrazcu, ki ga določi ta direkcija, najkasneje v 30 dneh po odjavi vozila. Vlogi, ki jo potrdi upravna enota ali pooblaščena organizacija za opravljanje tehničnih pregledov vozil, pri kateri je bilo izdano prometno dovoljenje ali je bila podaljšana veljavnost prometnega dovoljenja, je treba priložiti:
– kopijo prometnega dovoljenja;
– kopijo potrdila o vplačilu letnega povračila za uporabo cest za vozilo, na katerega se vloga nanaša.
Lastnik oziroma uporabnik vozila mora potrdilo o vplačilu letnega povračila za uporabo cest hraniti do izteka dobe, za katero je plačano to povračilo.
Vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest se za pravne osebe opravi na podlagi naloga za vnovčenje, za fizične osebe pa z nakaznico.
12. člen
(Druge odjave vozila)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se letno povračilo za uporabo cest ne vrača v primerih, ko lastnik motornega vozila oziroma priklopnega vozila odjavi vozilo zaradi spremembe sedeža lastnika ali spremembe stalnega bivališča v drugo registracijsko območje ali zaradi njegove odsvojitve.
Do izteka dobe, za katero je letno povračilo za uporabo cest za odsvojeno vozilo plačano, novi lastnik vozila ne plača tega povračila.
13. člen
(Prehodna določba)
Lastnik ali uporabnik motornega vozila oziroma priklopnega vozila, ki je vplačal letno povračilo za uporabo cest na podlagi 1., 5. ali 6. točke 1. člena uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93, 4/94, 39/95 in 7/98) v času od 1. februarja 1998 do začetka uporabe te uredbe, lahko v 60 dneh zahteva vračilo razlike med letnim povračilom za uporabo cest, določenim v tem obdobju, in letnim povračilom za uporabo cest, določenim za enaka vozila v tej uredbi. Vračilo razlike v višini letnega povračila za uporabo cest se nanaša na obdobje od 1. julija 1998 oziroma od dne vplačila za vplačila, opravljena po tem datumu, do poteka dobe, za katerega je bilo letno povračilo za uporabo cest vplačano. Višina razlike za vplačila do 1. julija 1998 se določi tako, da se absolutna razlika v višini povračila pomnoži s količnikom med število dni do poteka dobe, za katerega je bilo letno povračilo za uporabo cest vplačano, in številom koledarskih dni (365).
Zahtevek za vračilo razlike iz prejšnjega odstavka in način vračila se opravi po postopku, določenim v drugem in četrtem odstavku 11. člena te uredbe.
14. člen
(Prehodna določba)
Določbi 5. in 9. člena te uredbe se začneta uporabljati z začetkom uporabe zakona o davku na dodano vrednost.
15. člen
(Prenehanje veljavnosti uredbe)
Z začetkom uporabe te uredbe preneha veljati uredba o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93, 4/94, 39/95 in 7/98), razen določbe 3. člena te uredbe, ki se uporablja do začetka uporabe zakona o davku na dodano vrednost.
16. člen
(Začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 1998.
Št. 425-00/98-5
Ljubljana, dne 19. junija 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti