Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2108. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode »Zaloka«, stran 3413.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 33. seji dne 10. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode »Zaloka«
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90 in Uradni list RS, št. 35/93) in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od 1986–1990 (Skupščinski Dol. list, št. 19/86, 16/90 in Uradni list RS, št. 35/93) s sestavinami navedenimi v členih tega odloka.
2. člen
V tekstualnem delu družbenega plana Občine Trebnje se poglavje 4. 2. 12. komunalno in stavbno-zemljiško gospodarstvo, točka A – preskrba prebivalstva s kvalitetno pitno vodo spremeni v 4. členu in sicer:
– 1. točka besedilo »obsega površino ca. 1200 m2« se spremeni v: »obsega površino 211 m2«,
– 2. točka besedilo »obsega površino ca. 9600 m2 na parcelah 10/1, 20, 21« se spremeni v: »obsega površino ca. 9400 m2 na parcelah 10/1, 20,21 in 2655«,
– 3. točka besedilo »obsega površino ca. 12450 m2 na parcelah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 45, 2656, 2657, 2658 in 2659« se spremeni v: »obsega površino ca. 12960 m2 na parcelah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 45, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659 in 2660«.
3. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje se spremenijo:
1. Zasnova vodnega gospodarstva (M 1:25000)
– sprememba v skladu z 2. členom tega odloka.
2. Sprememba kartografske dokumentacije k planu (M 1:5000)
– vnos spremembe velikosti varstvenih pasov za zajetje pitne vode »Zaloka« (list Mokronog 12)
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-03-1/98
Trebnje, dne 10. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti