Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2097. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj, stran 3408.

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91, 21/94, 23/96, 24/96) in18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 30. seji dne 11. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
1. člen
V odloku o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj (Uradni list RS, št. 60/92 z dne 18. 12. 1992 se v drugi alinei 2. člena beseda “predlaga” nadomesti z besedilom: “daje pobude za”.
2. člen
V prvi odstavek 3. člena se za besedami, “ki jih naslavlja” dodajo nove besede: “Občinskemu svetu občine Škofja Loka”,.
V četrtem odstavku 3. člena se besedi “Občinska skupščina” nadomesti z besedama: “Občinski svet”.
3. člen
Spremeni se 4. člen, ki se glasi:
“Svet za varstvo pravic najemnikov ima predsednika in šest članov, ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet občine Škofja Loka”.
4. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Član Sveta za varstvo pravic najemnikov ima štiriletni mandat. Člani sveta izmed sebe imenujejo predsednika in njegovega namestnika. Članu sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj preneha mandat:
– ko mu izteče 4-letni mandat,
– v primeru, da izgubi status najemnika stanovanja na območju Občine Škofja Loka – in na njegovo pisno izraženo voljo.”
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedi “skupščinskih odborov” nadomestita z besedami:
“komisije in odbori Občinskega sveta”.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-234/92
Škofja Loka, dne 11. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti