Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2090. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Mežica, stran 3398.

Na podlagi 14., 15. in 16. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93), 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/ 95), 24., 25., 26. in 27. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97 ter 7. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica na svoji 40. seji dne 18. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Mežica
1. člen
V Občini Mežica se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet) kot skupen organ za vse gospodarske javne službe.
2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje organom Občine Mežica pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb ter s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih služb Občine Mežica,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s pravili in drugimi akti o delu in poslovanju.
3. člen
Če uporabnik meni, da je izvajalec gospodarske javne službe kršil njegovo pravico, lahko od pristojnega občinskega organa zahteva izdajo odločbe v kateri naj se odloči o tej pravici.
4. člen
Pristojni organi Občine Mežica so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta za varstvo potrošnikov in posameznega uporabnika in ga o svojih stališčih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba, predlog ali priporočilo.
5. člen
Materialne, finančne, strokovne ter administrativne pogoje za delo Sveta za varstvo uporabnikov zagotavlja Občina Mežica.
6. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima 5 članov. Svet za varstvo uporabnikov imenuje Občinski svet občine Mežica. Predsednika sveta za varstvo uporabnikov izvolijo člani sveta za varstvo uporabnikov na svoji prvi seji.
V svet za varstvo uporabnikov ni možno imenovati zaposlenih v javnem podjetju, ki opravljajo gospodarske javne službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-4/98
Mežica, dne 19. maja 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Mežica
Zoran Mlakar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti