Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2082. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gomilice, stran 3386.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 14. člena statuta KS Gomilice in odločitve krajanov Krajevne skupnosti Gomilice na referendumu dne 7. 6. 1998 je Svet krajevne skupnosti Gomilice na seji dne 14. 6. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gomilice
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Gomilice se po odločitvi krajanov na referendumu dne 7. 6. 1998 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 1998 do 30. 6. 2003.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 20,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo 15,000.000 SIT
– vaško-komunalna dela 5,000.000 SIT
3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Gomilice in samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo dejavnost v KS Gomilice ter samostojni podjetniki, ki poslujejo na območju KS Gomilice in sicer v naslednji višini:
2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače in nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu
6% od katastrskega dohodka iz kmetijstva
2% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek).
2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost,
3% od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje trimesečje v Republiki Sloveniji občani, ki so zaposleni v tujini.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za prihodke – Izpostava Lendava.
Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo bo izstavil Svet KS Gomilice.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Gomilice dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Gomilice 51920-842-132-82789.
7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet KS Gomilice ter bo najmanj enkrat letno poročal zboru občanov KS Gomilice o uporabi zbranih sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998.
Št. 2/98
Turnišče, dne 15. junija 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Gomilice
Jože Maroša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti