Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2075. Sklep o uvedbi samoprispevka v KS Račna, stran 3379.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti Račna, sklepa zbora krajanov z dne 8. 3. 1998, sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka (Uradni list RS, št. 37/98) in izida referenduma z dne 14. 6. 1998 objavljamo
S K L E P
o uvedbi samoprispevka v KS Račna
1. člen
Na podlagi rezultatov referenduma z dne 14. 6. 1998 se uvede samoprispevek za območje KS Račna.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za sofinanciranje programov krajevne skupnosti:
– nakup zemljišča za izgradnjo nove šole, vrtca in telovadnice,
– razširitev javne razsvetljave,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih poti,
– urejanje in vzdrževanje makadamskih poti.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od 1. 7. 1998 do 31. 6. 2003.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Račna, in sicer:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 1,5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljeno storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. občani, lastniki zemljišč v Krajevni skupnosti Račna, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 6% ter
7. občani, lastniki zemljišč in parcel v Krajevni skupnosti Račna, ki imajo stalno bivališče izven Krajevne skupnosti Račna, letno tolarsko protivrednost 200 DEM.
5. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Račna, ki je tudi odgovoren za zbiranje in pravilno ter namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
6. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata agencija za plačilni promet in občinska uprava za družbene prihodke.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS Račna
Jože Poderžaj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti