Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2073. Sklep o sofinanciranju modernizacij vaških cest na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998, stran 3378.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 14. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 5. junija 1998 sprejel
S K L E P
o sofinanciranju modernizacij vaških cest na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
I
Občina Gornji Petrovci bo sofinancirala program modernizacij vaških cest po naslednjih kriterijih:
– skupna dolžina vaških cest v posamezni KS oziroma naselju,
– dolžina že moderniziranih vaških cest v posmezni KS oziroma naselju,
– pomembnost določene povezave,
– vklapljanje posamezne modernizacije v soroden projekt oziroma projekt, ki je širšega pomena za Občino Gornji Petrovci.
II
Sofinancirane bodo naslednje dolžine vaških cest po posameznih KS oziroma vaseh:
I. Stari program s prekoračitvami dolžin:
2. KS Križevci      vas Košarovci          599 m
             vas Kukeč           1.072 m
3. KS Šulinci      vas Neradnovci          200 m
skupaj                         1.871 m
II. Lanskoletni program
1. KS Gornji Petrovci  vas Peskovci           600 m
2. KS Križevci      vas Križevci          1.700 m
3. KS Šulinci      vas Lucova            500 m
             vas Neradnovci         1.500 m
             vas Stanjevci          200 m
skupaj                         4.500 m
III. Novi program
1. KS Gornji Petrovci  vas Gornji Petrovci      1.300 m
             vas Peskovci          2.000 m
2. KS Križevci      vas Križevci           500 m
             vas Košarovci          300 m
3. KS Šulinci      vas Šulinci           200 m
skupaj                         4.300 m
III
Pri realizaciji programa bo Občina Gornji Petrovci sodelovala z deležem, ki znaša:
I. Stari program s prekoračitvami: 3,000.000 SIT/km 3 m širine asfalta.
Ustrezen znesek se nakaže na podlagi podpisane pogodbe oziroma aneksa vseh udeleženih v zvezi z navedenimi modernizacijami.
II. Lanskoletni program: 3,450.000 SIT/km 3 m širine asfalta, ki se plača po prevzemu ceste in končnih izmeritvah.
III. Novi program: 3,800.000 SIT/km 3 m širine asfalta, ki se plača po prevzemu ceste in končnih izmeritvah.
Podpis pogodbe in sama izvedba programa pod III. se bo izvajala po 1. avgustu 1998.
IV
Pogodba o sofinanciranju modernizacije vaških cest mora biti podpisana s strani Občine Gornji Petrovci, posamezne krajevne skupnosti in izvajalca. Oddaja del bo na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše Občina Gornji Petrovci.
Razpis omenjenega programa opravi Občina Gornji Petrovci v skladu z zakonom in trošenjem proračunskih sredstev.
V
Za odpiranje ponudb in izbiro izvajalca se zadolži odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo, predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti in predstavnik posamezne vasi, kjer se investicija izvaja.
VI
Za nadzor nad izvajanjem posamezne investicije se zadolži nadzorni organ, odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo skupaj z županom.
Nadzorni organ mora pred asfaltiranjem predložiti poročilo o kvaliteti in količini navoženega tampona min 15 cm vključno s trdnostnim preizkusom.
VII
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 2016/98
Gornji Petrovci, dne 5. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti