Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2070. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Negova, stran 3375.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu z volilnimi rezultati na referendumu dne 31. 5. 1998, je Svet krajevne skupnosti Negova na seji dne 9. 6. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Negova
1. člen
V skladu z odločitvijo volilnih upravičencev v Krajevni skupnosti Negova, na referendumu dne 31. 5. 1998, se uvede krajevni samoprispevek v KS Negova za obdobje 5 let, in sicer od 1. 9. 1998 do 31. 8. 2003.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo v obdobju 5 let zbirala za:
– asfaltiranje krajevnih cest,
– izgradnja avtobusnih čakalnic,
– odmera cest,
– vodenje programa.
3. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupnosti Negova, št. 51910-645-30507.
4. člen
Samoprispevek so dolžni plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu po stopnji 2%,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov, od neto zavarovalne osnove in davčne osnove po stopnji 2%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa, odkazanega za posek po stopnji 6% glede na stalno prebivališče,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini 250 DEM v tolarski protivrednosti letno,
– lastniki nepremičnin (vikendov, hiš), s stalnim bivališčem drugje 250 DEM v tolarski protivrednosti letno.
5. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah v začetku leta 1998 – 100,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo zbralo 34,495.800 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili:
– proračun občine,
– občani po posebnih pogodbah.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohodka, skladno z 12. členom zakona o samoprispevku. Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svoje socialno stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava Svet krajevne skupnosti Negova.
7. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin odtegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijskih dejavnosti iz četrte alinee 4. člena tega sklepa pa davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Gornja Radgona.
Občanom, zaposlenim na začasnem delu v tujini in lastnikom vikendov in hiš s stalnim bivališčem drugje bo odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota, izpostava Gornja Radgona.
8. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je odgovoren Svet krajevne skupnosti Negova.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Krajevna skupnost Negova in Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava Gornja Radgona.
10. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Negova, dne 11. junija 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Negova
Štefan Pucko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti