Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2062. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, stran 3365.

Na podlagi 3. člena zakona o javnih zavodih (Uradni list, RS, št. 12/91) in 57. člena statuta Občine Brežice, je Občinski svet na 40. redni seji, dne 15. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
1. člen
Drugi stavek 3. člena odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Uradni list RS, št. 76/97, v nadaljevanju: odlok), se glasi:
Center ima sedež na Gubčevi 10, Brežice.
Zadnji stavek 3. člena se črta.
2. člen
V 12. členu odloka, pri imenovanju predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet centra, se črta eden predstavnik dijaškega parlamenta in se ga nadomesti s predstavnikom zainteresiranih društev oziroma organizacij, ki delujejo na področju mladih v Občini Brežice.
3. člen
Črta se četrta alinea tretjega odstavka 14. člena odloka.
Doda se nov zadnji odstavek 14. člena odloka, ki glasi: Direktor centra opravlja svoje delo praviloma neprofesionalno. V primeru stalne zaposlitve je ob drugih nalogah najmanj pol delovnega časa (4 ure) zaposlen kot informator.
4. člen
V 18. členu odloka se doda tretji odstavek, ki glasi:
Prednostno se vse kadrovske potrebe v centru rešujejo preko programa javnih del.
5. člen
Spremeni se prva alinea drugega odstavka 21. člena odloka, ki glasi:
– sredstva za plače v višini osnovnega količnika, ki veljajo v upravnih organih ustanovitelja za delavce z visoko VII. stopnjo izobrazbe skupaj z drugimi osebnimi prejemki v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
6. člen
Tretji odstavek 26. člena odloka se dopolni:
“in Nadzorni odbor ustanovitelja.”
7. člen
Črta se prvi stavek 29. člena odloka in se nadomesti z naslednjim določilom:
Ustanovitelj imenuje v.d. direktorja na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V primeru stalne zaposlitve je predhodno obvezen javni razpis.
Št. 026-126/97-2/7
Brežice, dne 15. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti