Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1998 z dne 29. 6. 1998

Kazalo

2055. Spremembe in dopolnitve programa pripravništva in strokovnega izpita za poklic zdravstveni tehnik, stran 3357.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96) in prvega odstavka 12. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/96) minister za zdravstvo izdaja
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R O G R A M A
pripravništva in strokovnega izpita za poklic zdravstveni tehnik
1
Točka 4. programa pripravništva za poklic zdravstveni tehnik (Uradni list RS, št. 47/95) se spremeni tako, da se glasi:
“Izvedba programa pripravništva:
zdravstveni tehnik-pripravnik opravlja šest mesecev pripravništva po naslednjem razporedu:
1. v zavodu (v zasebni zdravstveni dejavnosti), ki pripravnika sprejme in ga usmerja vso pripravniško dobo, ostane pripravnik 2 meseca
2. v osnovnem zdravstvenem varstvu 1 mesec
3. na področju zdravstvena nega bolnika:
– zdravstvena nega internističnega bolnika 1,5 meseca
– zdravstvena nega kirurškega bolnika 1,5 meseca”.
2
Za 6. točko se doda nova “6.a” točka, ki se glasi:
“Program strokovnega izpita
S tem programom so določena znanja, ki jih mora pripravnik obvladati za strokovni izpit.
1. Zdravstvena nega
Pripravnik mora pokazati znanja, da je kot član negovalnega tima sposoben opravljati vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih varovancev v vseh življenjskih obdobjih in okoljih.
Vsebina
– Organizacija, vloga in naloge zdravstvene nege.
– Etika medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.
– Pomen zdravstvenega varstva v skrbi za zdravje posameznika, družine in družbene skupnosti.
– Timsko delo in medsebojni odnosi v zdravstveni dejavnosti.
– Zdravstvena nega bolnika v povezavi z drugimi strokovno teoretičnimi predmeti.
– Poznavanje zdravstvene dokumentacije za izvajanje zdravstvene nege.
– Poznavanje dnevnih življenjskih aktivnosti.
– Posebnosti zdravstvene nege bolnikov z različnimi obolenji in v različnih obdobjih življenja:
zdravstvena nega žena in otrok, zdravstvena nega bolnikov z notranjimi obolenji, zdravstvena nega bolnikov s kirurškimi obolenji, zdravstvena nega bolnikov s psihiatričnimi obolenji.
– Bolnikova varnost in urejenost njegovega okolja.
– Terapevtski položaji in preprečevanje preležalnin.
– Zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega.
– Priprava bolnika in pomoč pri različnih medicinsko tehničnih posegih.
– Postopki čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije.
2. Prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah
Pripravnik mora biti teoretično usposobljen za nudenje prve pomoči v okviru svojih pristojnosti.
Vsebina
– Pravni vidiki nudenja prve pomoči.
– Opredelitev prve pomoči in nujne medicinske pomoči.
– Triaža poškodovanih in nenadno obolelih.
– Oživljanje po ABC programu.
– Prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih: zlomih, krvavitvah, šokovnih stanjih, opeklinah, vročinski kapi, omrzlinah, podhladitvah, poškodbah z električnim tokom, poškodbah z jedkovinami, zastrupitvah, nenadnem porodu.
– Prepoznavanje navidezne, klinične in biološke smrti.
– Oskrba rane, obveze in obvezovanje.
3. Socialna medicina in organizacija zdravstvene dejavnosti
Pripravnik mora pokazati znanja za kompleksno obravnavo problematike zdravega – bolnega varovanca v okolju, kjer živi in dela.
Vsebina
– Pomen socialne medicine v okviru medicinske znanosti.
– Socialna medicina kot interdisciplinarna dejavnost.
– Značilnosti in skupine socialnih bolezni.
– Metode dela v socialni medicini in statistiki.
– Socialna etiologija (način življenja, prosvetljenost, ekonomsko stanje, prehrana, stanovanje, delovno mesto, vloga zdravstvene službe).
– Rizične skupine prebivalstva.
– Pomen statistike in opredelitev pojmov.
– Vitalna statistika, demografska in populacijska statistika.
– Morbiditeta z incidenco in prevalenco.
– Travmatizem in prirojene okvare.
– Izvajanje zdravstvene dejavnosti na treh nivojih.
– Razporejenost zdravstvenih zavodov, zdravstvenih delavcev.
– Pojem in definicija higiene, njen pomen in posamezna področja.
4. Osnove pravne ureditve s področja zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zravstvenega zavarovanja
Pripravnik mora poznati pravne podlage za organizacijo zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti.
Vsebina
– Organizacija zdravstvenega varstva.
– Temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlage za organizacijo zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti.
– Družbena skrb za zdravje in njena realizacija.
– Organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrste zdravstvenih zavodov ter njihova notranja organiziranost.
– Financiranje zdravstvenega zavarovanja, zdravstveno invalidsko zavarovanje.
– Zdravstveni delavci in delitev dela, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja.”
3
Doda se nova točka 7.a, ki se glasi:
“Tisti, ki so pričeli opravljati pripravništvo pred uveljavitvijo tega programa, nadaljujejo pripravništvo po do sedaj predpisanem programu.”
4
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166/98
Ljubljana, dne 18. maja 1998.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti