Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998

Kazalo

2022. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija, stran 3306.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40. in 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 4. 6. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1. člen
4. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija (Uradni list RS, št. 18/97) se spremeni tako, da glasi:
Zavod je ustanovljen za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij Idrija, Čekovnik, Dole, Godovič, Gore, Idrijska Bela, Jelični Vrh, Vojsko.
Osnovnošolsko izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zavod izvaja za celotno območje občin Idrija in Cerkno.
Podružnice šol obsegajo naslednja območja naselij:
Podružnična šola Godovič: Godovič
Podružnična šola Gore–Dole: Gore, Dole, Jelični Vrh
Podružnična šola Vojsko: Vojsko
Podružnična šola Zavratec: Zavratec, Potok.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60111-1/97
Idrija, dne 4. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.