Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1925. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod, stran 3132.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. in 40. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 63. seji dne 28. maja 1998 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
1. člen
V prvem členu sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95 in 62/96) se besedilo ’in je po zakonu o zavodih postal javni zavod’ črta.
Doda se novi drugi odstavek, ki glasi:
’Kot premoženje javnega raziskovalnega zavoda se izloči del premoženja Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij opredeljenega s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-07/93-9/5-8 z dne 6/7-1995 in...’
2. člen
Dejavnost zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96) glasi:
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
Zavod, kot javni raziskovalni zavod in osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo, opravlja v okviru registrirane dejavnosti na področju gradbeništva, transportnih naprav, varstva okolja, materialov, tehnične regulative in informatike, naslednje dejavnosti:
– temeljne in uporabne raziskave na področju graditeljstva,
– potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedenih del,
– predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva,
– razvoj novih metod preskušanja in meritev,
– študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja, ekspertno svetovanje in sodelovanje pri revizijah, ter analize stanja gradbenih objektov, transportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja,
– študije, preiskave, meritve, pregledi opazovanja, ekspertno svetovanje in sodelovanje pri revizijah, ter analize stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
– kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih materialov.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-02/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik