Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1922. Uredba o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah, stran 3131.

Na podlagi 6. in 7. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97) in 65. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah
1. člen
V sodnem registru se poenoti vpisovanje Republike Slovenije kot ustanoviteljice ali soustanoviteljice pravnih oseb, tako da se vsi vpisi glasijo na:
Republika Slovenija
Gregorčičeva 20
matična številka: 5854814
Že obstoječi vpisi organov v sestavi Republike Slovenije ter organov, katerih pravni naslednik je Republika Slovenija oziroma organi v sestavi Republike Slovenije, se poenotijo, tako da se vsi glasijo na pravno osebo Republiko Slovenijo.
2. člen
Kot ustanovitelj zavodov ali gospodarskih družb, ki so jih ustanovili zavodi, v katerih ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije, se v sodnem registru vpiše pravna oseba Republika Slovenija.
3. člen
Vse delnice, ki se v delniških knjigah glasijo na zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in katerih ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije, se preknjižijo na pravno osebo Republiko Slovenijo:
Republika Slovenija
Gregorčičeva 20
matična številka: 5854814
davčna številka: 17659957
ŽR ’izvrševanje proračuna RS’ 50100-630-10014
Na pravno osebo Republiko Slovenijo se preknjižijo tudi delnice, ki se v delniških knjigah glasijo na gospodarske družbe iz 2. člena te uredbe.
4. člen
Za izvajanje te uredbe skrbi Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 724-00/98-1
Ljubljana, dne 28. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost