Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1918. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 3129.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95 in 1/98), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 25. 5. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi:
1. parc. št. 1362, cesta v izmeri 250 m2 vpisana pri vl. št. Seznam I, k.o. Zreče,
2. parc. št. 730/3, cesta v izmeri 154 m2, vpisana pri vl. št. Seznam I, k.o. Radana vas,
3. parc. št. 1386/4, cesta v izmeri 52 m2, vpisana pri vl. št. Seznam I, k.o. Zreče.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-08-03,04,05/98
Zreče, dne 25. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r

AAA Zlata odličnost