Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1917. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Zreče, stran 3129.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95, 48/95 in 1/98), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 25. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o preimenovanju naselij v Občini Zreče
1. člen
S tem odlokom se preimenujejo zemljepisna imena naselij v Občini Zreče in sicer:
1. naselje Koroška vas se preimenuje v naselje z imenom Koroška vas na Pohorju;
2. naselje Loška gora se preimenuje v naselje z imenom Loška gora pri Zrečah;
3. naselje Osredek se preimenuje v naselje z imenom Osredek pri Zrečah;
4. naselje Skomarje (del) se preimenuje v naselje z imenom Skomarje.
2. člen
Meje naselij ostanejo nespremenjene.
3. člen
Spremembe po tem odloku evidentira GURS – izpostava Slov. Konjice v evidenci RPE.
GURS – izpostava Slovenske Konjice je dolžna v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami.
Stroške izdelave nove tablice nosi Občina Zreče.
4. člen
Občina Zreče v breme proračuna zagotovi naročilo in postavitev napisnih tabel imen naselij pri vhodu v naselje.
5. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati vsi predpisi, ki urejajo status navedenih naselij.
Št. 004-06-02/98-6
Zreče, dne 25. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r

AAA Zlata odličnost