Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1907. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Slovenske Konjice, stran 3124.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in 70/97), 29. člena in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 35. seji dne 20. 5. 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Slovenske Konjice
1. člen
S tem sklepom postanejo javna infrastruktura na področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Slovenske Konjice, ki so namenjene pretežno opravljanju kulturnih dejavnosti in so javna lastnina:
– Kulturni dom Slovenske Konjice (parc. št. 373, k.o. Slovenske Konjice, št. vl. 51), naslov: Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice,
– Kulturni dom Loče (parc. št. 25/2, k.o. Loče, št. vl. 280), naslov: Loče 44, 3215 Loče,
– Kulturni dom Žiče (parc. št. 190, k.o. Žiče, št. vl. 774), naslov: Žiče 14, 3215 Loče.
2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim.
3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 025-1/98-9101/353
Slovenske Konjice, dne 20. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stane Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost