Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1901. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Puconci za leto 1998, stran 3118.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97 in 87/97) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 20. aprila 1998 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Puconci za leto 1998
1. člen
S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Puconci.
2. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Puconci iz leta 1997 kot osnovni element za izračun vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v letu 1998 znaša:
– povprečna gradbena cena za kvadratni meter uporabne stanovanjske površine znaša 90.000 SIT/m2,
– povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 15% gradbene vrednosti zgradbe oziroma objekta, od tega 10% za napravo kolektivne rabe in 5% za napravo individualne rabe.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 2. člena tega sklepa in znaša:
– v naselju Puconci 0,8%, kar znaša 720 SIT/m2
– v ostalih naseljih Občine Puconci pa 0,6%, kar znaša 540 SIT/m2.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Murska Sobota za leto 1995 (Uradni list RS, št. 18/95).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 42306-1/98
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost