Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1884. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona sever, stran 3102.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju naselij (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 38. seji dne 1. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona sever
1. člen
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Gospodarska cona sever, ki ga je izdelal Razvojni center Celje – Planiranje, v marcu 1998.
2. člen
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor v Občini Grosuplje, Kolodvorska 2 in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.
Razgrnitev bo trajala en mesec in se začne 3 dni po objavi v Uradnem listu RS.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku zazidalnega načrta lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve, pisno na sedežu KS ali na Uradu za prostor Občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna razprava. O datumu javne razprave bodo občani obveščeni naknadno na krajevno običajen način.
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-96/97
Grosuplje, dne 1. aprila 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angela Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost