Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1881. Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 3100.

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tisk in Združenje delodajalcev Slovenije Sekcija za grafično, časopisno informativno, založniško in knjigotrško dejavnost, kot predstavnika delodajalcev ter
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam kot predstavnik delojemalcev sklenejo
A N E K S
h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
1. člen
Prvi odstavek D točke uvodnih določb kolektivne pogodbe grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/95, 42/95, 68/97, 1/98 in 10/98) se spremeni, tako da glasi:
“Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa in velja do 30. 4. 1998.”
2. člen
V drugih določbah kolektivna pogodba grafične dejavnosti ostane nespremenjena.
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa dosedanjih podpisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in delojemalcev.
Ljubljana, dne 31. marca 1998.
GZS – Združenje za tisk
Predsednik UO
Andrej Lesjak l. r.
GZS – Združenje za tisk
Predsednik odbora
združenja grafičarjev
Zvone Novak l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za
grafično, časopisnoinformativno, založniško in
knjigotrško dejavnost
Predsednica
Kristina Kobal l. r.
Konfederacija sindikatov
Slovenije PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 21. 5. 1998 pod zap. št. 56/5 in št. spisa 121-03-0007/95-016.

AAA Zlata odličnost