Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

1875. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa, stran 3091.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95), v zvezi s 7. členom zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/74 in 47/97) ter 99. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa
1. člen
Za sedanjim petim odstavkom 25. člena pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95, 53/96 in 71/97) se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Cena storitev iz tega člena in 26. člena pravilnika je odvisna od števila zaklanih prašičev v klavnici na mesec ter je določena v prilogi 6 k pravilniku, ki je kot njegov sestavni del objavljena skupaj z njim.“
Sedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen
Za prilogo 5 se doda priloga 6, ki se glasi:
“Cena storitev iz 25. in 26. člena
Priloga 6
------------------------------------------------------------------
Štev. zakl.  Neto sit/prašiča  Neto sit/prašiča  Neto cena
praš./mesec   po 25. členu    po 26. členu    storitve
------------------------------------------------------------------
do 1000       122         18        140
1001–2000       97         15        112
2001–3000       85         13        98
3001–4000       81         12        93
4001–5000       73         11        84
nad 5000       65         10        75“.
------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-029/98
Ljubljana, dne 5. maja 1998.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost