Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1713. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 2789.

Na podlagi 50. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 6/97 in 70/97), 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 21/96), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na 28. redni seji dne 9. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 40/97) se za 5. členom dodajo novi 5.a, 5.b, 5.c in 5.d člen, ki glasijo:
»5.a člen
V okviru občinske uprave se ustanovi režijski obrat za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb za:
– oskrbo končnih porabnikov z zemeljskim plinom po javnem plinovodnem omrežju,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5.b člen
Režijski obrat opravlja oskrbo z zemeljskim plinom na območju Občine Rogatec in to za naselja, kjer je zgrajeno plinovodno omrežje in omogočena priključitev nanj.
5.c člen
Režijski obrat poleg neposrednega izvajanja gospodarske javne službe opravlja še upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na:
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave oskrbe z zemeljskim plinom,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave oskrbe z zemeljskim plinom.
Režijski obrat opravlja tudi naloge iz pristojnosti oddelka za gospodarstvo, okolje in prostor, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje oskrbe s plinom,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za oskrbo z zemeljskim plinom.
5.d člen
Režijski obrat opravlja gospodarsko javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki obsega:
– pridobivanje, prodajo, menjavo zemljišč za gradnjo
– graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč).«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se dopolni tako, da glasi:
»Oddelke, službe in Režijski obrat vodijo vodje, ki so višji upravni delavci«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-30/98
Rogatec, dne 9. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti