Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna, stran 2778.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97) je Občinski svet občine Postojna na 31. seji dne 20. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Postojna (Uradni list RS, št. 35/96, 13/97 in 68/97) se v prvi podalinei 5. člena črtata besedi “stavbnih zemljišč”.
V peti alinei 5. člena se črta besedilo: ”samostojna notranja organizacijska enota urad za urbanistično načrtovanje” in se ga nadomesti z besedilom “Urad za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje”.
2. člen
V 6. členu odloka se četrti odstavek črta.
3. člen
V 10. členu odloka se črta deveta alinea.
Dodata se dve novi alinei:
“– izdelovanje strokovnih podlag za pripravo lokacijske dokumentacije”;
“– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči”.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/98
Postojna, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti