Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1698. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998, stran 2772.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 29. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1998 za območje Občine Podčetrtek znaša 109.320 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1998 16.500 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 7.350 SIT na m2 koristne stanovanjske površine
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.150 SIT na m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.
5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo oprostitev plačila komunalnega prispevka v višini do 30% na podlagi predložitve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v preteklih letih.
O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% odloči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pismenega dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zadnjih štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaganja v ceste, vodovode, kanalizacijo in plazove.
Župan lahko olajšavo zmanjša do 10% na osnovi utemeljenih argumentov.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/96).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-235/98
Podčetrtek, dne 30. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti