Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1689. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja, stran 2759.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun vrednosti stanovanjskih hiš (Uradni list SRS, št. 8/87), 43.a in 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, in 33/89) in 21. ter 127. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 227/95) je Občinski svet občine Mislinja na 43. seji dne 7. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
1. člen
S tem odlokom se spremenita in dopolnita 2., 3. in 5. člen odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 35/97).
2. člen
V 2. členu se spremeni druga alinea tako, da glasi:
“II. območje, ki zajema širši del naselij Mislinja in Šentilj ter zaselke Dovž, Gornjega in Srednjega Doliča, Male Mislinje in Završ ter območje počitniškega naselja in ostalih poslovnih objektov na Pungartu – 2% od povprečne gradbene cene stanovanjske površine.”
3. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
“Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 3.500 SIT/m2 koristne površine objekta,
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 5.000 SIT/m2 koristne površine objekta.
V primeru, da je višina stroškov za komunalno urejanje stavbnega zemljišča znana ali pa je možno stroške realno oceniti, lahko znaša prispevek največ v višini dejansko ugotovljenih stroškov.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upoštevata kriterija lokacija stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v posamezna območja iz 2. člena tega odloka in namembnost objekta, tako da se upošteva ustrezen korekcijski faktor:
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje,
– KL = 0,50 za II. območje,
– KL = 0,25 za III. območje;
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s sklepom.”
4. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Povprečno gradbeno ceno za m2 stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč letno določa s sklepom občinski svet.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 462-1/96
Mislinja, dne 11. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti