Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1680. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Kočevje, stran 2752.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), prvega in drugega odstavka 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. člena statuta, v povezavi s 73. členom statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 33/95, 48/95 popravek in 23/97), je Občinski svet občine Kočevje na 36. redni seji dne 7. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Kočevje
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju Občine Kočevje (v nadaljevanju besedila: javna služba).
2. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Kočevje izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v oddelku za okolje in prostor.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe, opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična organizacijska in administrativna opravila v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči.
Računovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinski organ pristojen za finance.
3. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno ločeno v proračunu občine in se namensko uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
4. člen
O pridobivanju, prodaji, menjavi in oddaji zemljišč za gradnjo odloča občinski svet na predlog župana, po predhodnem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Naloge komisije iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja odbor za okolje in prostor Občine Kočevje.
5. člen
Poleg pristojnosti, določenih z zakonom in statutom, odloča občinski svet na predlog župana še o sprejemu:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe;
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne službe;
– letnih poročil javne službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 8. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti