Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1669. Sklep o vzdrževalnih delih na makadamskih cestah v letu 1998, stran 2742.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter na podlagi 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 20. 4. 1998 sprejel
S K L E P
o vzdrževalnih delih na makadamskih cestah v letu 1998
I
Ta sklep določa občinske ceste, njihove dolžine, način izvedbe vzdrževalnih del in postopke, ki jih je pri tem potrebno izvesti, na katerih bodo potekala vzdrževalna dela večjega obsega v letu 1998.
II
Program vzdrževalnih del temelji na naslednjih kriterijih:
– prometno-tehnični kriteriji,
– pomembnost določene povezave,
– stopnja poškodovanosti posamezne ceste oziroma odseka.
III
Vzdrževalna dela bodo potekala na naslednjih makadamskih cestah oziroma odsekih:
– L 5675, Panovci–Bokrači, v dolžini 3,1 km,
– L 5658, Lucova–Adrijanci, v dolžini 1,5 km,
Adrijanci–Markovci, v dolžini 0,3 km.
IV
Na cestah oziroma njihovih odsekih iz prejšnjega člena se izvedejo predvidoma naslednja dela:
– razširitev vozišča na ca. 7m,
– izkop obcestnih jarkov,
– naprava potrebnih propustov čez vozišča,
– dobava in vgrajevanje gramoza za nujne sanacije vozišča,
– sanacija brežin, propustov,
– potrebna korekcija poteka ceste in brežin,
– druga nepredvidena dela.
Izvedba omenjenih del bremeni proračun Občine Gornji Petrovci v letu 1998.
V
KS, na področju katere se bodo vzdrževalna dela izvajala, pridobi podpisane izjave lastnikov o odstopu zemljišča za omenjeni poseg.
Izjave morajo biti podpisane in predane na Občino Gornji Petrovci v roku 30 dni po objavi sklepa v Uradnem listu RS.
VI
Kolikor KS ne pridobijo predpisanih izjav lastnikov o odstopu zemljišč, se vzdrževalna dela ne bodo izvajala.
VII
Po sprejetem sklepu se opravi javni razpis za izdelavo projektno-tehnične dokumentacije za odseke (druga in tretja alinea 3. člena).
Po sprejetem sklepu se opravi javni razpis za izvedbo del. Za odpiranje ponudb in izbiro izvajalca se zadolži odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo.
Za določitev določenih del za posamezni odsek ceste – pred izvedbo – se zadolži odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo skupaj z županom.
Za nadzor nad izvajanjem del in končni prevzem se zadolži odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo skupaj z županom.
VIII
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa izvaja odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo skupaj z županom.
IX
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 1262/98
Gornji Petrovci, dne 20. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti